Εργαστήρια

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

11.00-14.00 Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Αίθουσα νερού Βασ. Γεωργίου 1,

Εφηβικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «για ποιόν κτυπά».

(Παραγωγή: Εθνολογικό Μουσείο Θράκης)

 

 

16.00-20.00 Εργαστήριο κινούμενης εικόνας “stop motion animation”

με ανακυκλώσιμα υλικά για παιδιά, με τον Βαγγέλη Βλαχάκη.

(Παραγωγή: «οι δρόμοι του κουδουνιού»)

 


Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

16.00 Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Β. Γεωργίου 1, Αίθουσα νερού

Εργαστήρι κατασκευής μάσκας, Λοτσόβικ Σερβίας 


Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

16.00 Δημαρχείο Θεσσαλονίκης αίθουσα νερού Εργαστήρι κατασκευής μάσκας Λοτσόβικ Σερβίας